En samisk adelssläkt

Ätten Graans vapen till vänster, Svea hovrätt till höger

Ätten Graans vapen till vänster, Svea hovrätt till höger

Kunde samer adlas? Det hör definitivt till ovanligheterna men det har faktiskt skett vid ett tillfälle i Sveriges historia. I denna artikel berättar vi om adelssläkten Graan som inte bara är unik för att den är av samiskt ursprung. Den är även en av ett fåtal adliga släkter från Lappland.

Någon gång vid 1500-talets mitt föddes en pojke vid namn Gerhard i en fattig samisk familj i Lappland. Troligtvis blev han faderlös i ung ålder då han kom att uppfostras av en kyrkoherde i Piteå tillsammans med dennes biologiska söner. I sin nya familj lärde han sig läsa och skriva och så småningom blev Gerhard hovpredikant hos ingen mindre än konung Johan III.

1584 blev Gerhardus Jonae, som namnet skrevs i latiniserad form, kyrkoherde i Skellefteå församling i Västerbotten. Modern levde då fortfarande och han tog hand om henne i hemmet. I Skellefteå tjänstgjorde han fram till sin död år 1623 då han begravdes i Skellefteå kyrka där en gravvård med svensk påskrift sattes upp.

Gerhard var gift första gången med en kvinna vid namn Elsa men de hade inga barn tillsammans (möjligen var hon en äldre prästänka som ”konserverades”). Efter hennes död gifte han om sig med Brita som var prästdotter från Luleå.

Med Brita hade herr Gerhard flera barn, bland dessa sonen Johan vilken antog namnet Graan efter hemmanet Gran nedanför Bergsholmen där familjen var bosatt. Johan Gerhardsson Graan blev i november 1626 student vid Uppsala universitet där han blev filosofie magister 1635. 1637 flyttade han till Nederländerna för att studera juridik vid det ansedda universitet i Leiden som hade ganska många svenska studenter under 1600-talet.

Johan Graan anställdes 1642 som assessor i Svea hovrätt och adlades den 1 november 1645 med bibehållet namn. Ätten introducerades 1647 under nr 336 på det svenska riddarhuset. 1653 blev han landshövding i Västerbottens län och 1654 därtill i Österbotten. Den 15 juni 1668 avskedades ”för sitt ämbetes efterlåtenhet”. Johan Graan avled 1679 och begravdes tillsammans med sin andra fru i Anrepska familjegraven i Kils kyrka i Örebro län.

Ätten Graan blev kortlivad och utgick på svärdssidan redan den 28 februari 1700 i och med att Johans son och namne Johan Graan avled ogift. Fyra döttrar levde dock till vuxen ålder och gifte in sig i de svenska adelsätterna Anrep, Stiernhielm, Stiernhöök, Klingspor och Silfverlood.

Vill du veta om du själv har några adliga förfäder? Då är du varmt välkommen att bli medlem hos oss på Släktingar.se.

.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


WordPress Cookie-tillägg av Real Cookie Banner