En Dalslands-missionär i 1800-talets Indien och Turkiet

Peter Fjellstedt och Fjellstedtska skolan

Peter Fjellstedt och Fjellstedtska skolan

Den 17 september 1802 föddes en pojke på gården Fjällane i Silleruds socken i Dalsland (Sillerud var uppdelat mellan Dalsland och Värmland). Varken hans far, snickaren Lars Larsson, eller modern Katarina Karlsdotter kunde nog föreställa sig att deras lilla son skulle resa runt halva jorden och få en skola uppkallad efter sig.

Pojkens namn var Peter och på grund av fattigdomen i föräldrahemmet så tvingades han redan vid tio års ålder börja arbeta för brödfödan. Han bar dock länge på en längtan att få studera och under vintern 1818-1819 sparade han därför själv ihop pengar nog för att börja läsa vid skolan i Karlstad. När han skrevs in i apologistklassen hösten 1819 kallade han sig Fjellstedt efter sin födelseplats.

Trots att han inte hade pengar till mer än ett litet delat rum på en krog där han sov på ett kistlock och använde sin rock som täcke så visade den målmedvetne unge mannen upp fina studieresultat. När han tog sin examen vårterminen 1820 antecknas om honom ”Begriper lätt, utmärkt flitig, fattig”.

1823 inledde han högre studier vid Lunds universitet. Från att inte ha varit särskilt andligt intresserad under studietiden i Karlstad så tog hans liv nu en ny vändning och två år senare var hans teologiexamen ett faktum. Han ville redan nu ut i världen för att missionera men gavs ingen möjlighet att förverkliga dessa planer än. Den 1 maj 1828 prästvigdes han ”hemma” i Karlstad.

1829 fick han så en eftertraktad tjänst inom Engelska kyrkomissionssällskapet vilket öppnade dörren till världen för Peter Fjellstedt. Efter att ha studerat orientaliska språk i London (främst koptiska och persiska) anlitades han hösten 1830 som lärare i bland annat grekiska vid missionsinstitutet i schweiziska Basel.

I mars 1831 gifte han sig i London med den tyska lärardottern Christiana Beata Schweitzerbarth (1804-1876) från Stuttgart och kort därefter flyttade reste det nygifta paret till Indien där Peter fått tjänst som lärare vid prästseminariet i Palayankottai i dagens Tamil Nadu. Det skulle dock visa sig bli en tung och kortvarig resa för den unga familjen.

Både Peter och hans hustru blev sjuka av klimatet i sitt nya hemland och de valde därför nyåret 1835 att återvända till Europa med sina två små döttrar. Den yngsta dottern avled dock under den långa resan och begravdes ute till havs i Indiska Oceanen. Efter två månader i London så flyttade familjen vidare till hustruns hemstad Stuttgart.

1836 tog sig Peter Fjellstedt återigen till Orienten men denna gång inte riktigt lika långt. Han blev nu missionär i turkiska İzmir (som då ännu kallades Smyrna). Att missionera den kristna läran i Turkiet gick dock trögt och ännu en gång tvingades han på grund av hälsoskäl avbryta sin utlandsvistelse sommaren 1840.

I februari 1846 kom Peter Fjellstedt hem till Sverige som föreståndare för Lunds missionsinstitut, en tjänst han innehade till och med 1855. Institutet fick senare efter honom namnet Fjellstedska skolan. Han utnämndes 1859 som kyrkoherde i Västeråker och Dalby församlingar i Uppsala stift men tillträde aldrig tjänsten. Istället blev han brukspredikant vid Överums bruk i nordligaste Småland och tjänstgjorde därefter i Göteborgs domkyrkoförsamling. Sista åren av sitt liv var han bosatt i Uppsala där han slutligen avled den 4 januari 1881.

Peter Fjellstedt är död sedan länge men han har fortfarande nu levande ättlingar i vårt land, däribland den hyllade operasångerskan Anne Sofie von Otter.

Vill du också få tillgång till den största svenska databasen med verifierad genealogisk information och veta mer om din egen släkt? Då är du varmt välkommen att bli medlem hos oss på Släktingar.se.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *